Vuoronvaihtokielto 22.10-4.11.2018

Superin jäsenten vuoronvaihtokielto ajalla 22.10-4.11. Kyseessä on vuoronvaihtokielto ei ylityökielto.

Superin tiedote vuoronvaihtokiellosta:

Nyt tarvitaan taas kaikkia superilaisia toimiin työntekijöiden oikeuksien säilyttämiseksi. Hallitus aikoo edelleen heikentää irtisanomissuojaa pienissä yrityksissä. Irtisanomissuojan heikennys voi joskus koskettaa myös sinua.
Hallituksen toimien toteutuessa turvaa irtisanomiselta ei enää samassa määrin olisi. Onko yhteiskuntamme arvojen mukaista, että hoitajia voidaan vaihtaa entistä helpommin?

SuPer julistaa kunta-alalle ja kaikille yksityisen sektorin työpaikoille vuoronvaihtokiellon.
Kielto alkaa maanantaina 22.10. klo 6.00 ja
päättyy sunnuntaina 4.11. klo 23.59.
Kielto koskee kaikkia superilaisia, virkasuhteessa olevat pois lukien.

Vuoronvaihtokielto kohdistuu hallituksen toimiin, joilla se aikoo heikentää alle 10 henkilöä työllistävien yritysten työsuhdeturvaa. Toteutuessaan heikennys asettaisi työntekijät eriarvoiseen asemaa ja vaarana on, että työntekijöitä irtisanotaan kevyin perustein. Irtisanomissuojan heikennys ei paranna työttömyyttä, vaan heikentää työntekijän asemaa.
Vuoronvaihtokielto on täysin laillinen toimenpide, jonka aikana superilaiset tekevät normaalit työvuoronsa, mutta eivät jousta vuoronvaihdoilla. Kyse ei ole lakosta.

SuPer tiedottaa vuoronvaihtokiellosta lisää verkkosivuillaan ja jäsenkirjeessä.